Rechtsgebieden

RECHTSGEBIEDEN

Arbeidsrecht

In het arbeidsrecht dient er snel gehandeld te worden in verband met korte termijnen waarbinnen bepaalde rechten moeten worden veiliggesteld. Schakel dus altijd tijdig juridische hulp in!

Bij True Lawyers kunt u terecht voor advies, rechtsbijstand en bemiddeling met betrekking tot alle aspecten van het arbeidsrecht. Wij behartigen de belangen van zowel werkgevers als werknemers.

Wij staan klaar om u bij te staan bij doelgericht en praktisch arbeidsrechtelijk advies, bijvoorbeeld bij:

 • het opstellen, herzien of updaten van een arbeidsovereenkomst;
 • het redigeren van een beëindigingsovereenkomst;
 • vragen in verband met loondoorbetaling bij ziekte en verzuim;
 • vraagstukken aangaande cessantia;
 • de beoordeling van de rechtspositie van u als werknemer bij (dreigend) arbeidsconflict;
 • vragen omtrent de gevolgen van disfunctioneren van een werknemer;
 • de strategiebepaling voor een werkgever bij ontslag of ontslagregelingen;
 • het berekenen van uit te keren of te ontvangen vergoedingen;
 • het in kaart brengen van de rechtspositie van werknemers bij reorganisatie of overgang van een onderneming;
 • (mogelijke) conflicten in verband met arbeidsongevallen en beroepsziekte;
 • begeleiding bij een collectief ontslag;
 • positie en ontslag van (statutair) directeuren; 
 • en vragen omtrent ziekteverzuim en re-integratie.
Het arbeidsrecht verandert voortdurend. Wijzigingen in wetgeving, rechtspraak, gebruiken en gewoonte moeten continu worden meegewogen bij de beslissing wat nu de juiste en meest praktische aanpak is bij een arbeidsgeschil. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij op de hoogte zijn van de facetten van het arbeidsrecht en ons maximaal in zullen zetten om in uw arbeidsrechtelijk geschil een optimaal resultaat te boeken.