Rechtsgebieden

RECHTSGEBIEDEN

Mediation

Wie denkt dat mediation hetzelfde betekent als echtscheidingsbemiddeling, heeft het mis. Mediation wordt binnen verschillende rechtsgebieden ingezet en heeft al vaker bewezen een doeltreffend middel te zijn bij de meest uiteenlopende conflicten.

Bij mediation lossen partijen onder begeleiding van een onafhankelijke en neutrale conflictbemiddelaar, de mediator, samen het conflict op. De mediator helpt partijen om de belangen en standpunten helder te krijgen. Over het algemeen volstaat één mediator per zaak; bij eendaagse mediations, complexe, commerciële zaken of als er veel partijen zijn, geschiedt de mediation soms door twee mediators.

Mediation kan een passende manier zijn om uw conflicten op te lossen. Een geslaagde mediation levert meer tevredenheid op dan een vernietigend vonnis van de rechter.

Mediation is in de meeste situaties een korte procedure en dus geen slepende en kostbare zaak. Bij mediation dragen partijen de kosten in de regel samen, hetgeen neerkomt op de vergoeding van het uurtarief van één mediator door twee of meer partijen. Maak een afspraak en informeer naar onze prijzen.

Het fenomeen mediation is geheel van deze tijd. Autonomie, zelfbeschikking en vrijwilligheid van de deelnemers vormen de belangrijkste kenmerken van mediation. Daarmee onderscheidt mediation zich wezenlijk van andere manieren van geschillenbeslechting, waarbij een (onafhankelijke) derde partij is betrokken, zoals rechtspraak en arbitrage.

Mediation kan naast rechtspraak; het één hoeft het ander niet uit te sluiten! Op de vraag op welk moment mediation ingezet kan worden, is het antwoord eenvoudig. Mediation kan namelijk voor, tijdens of na een gerechtelijke procedure worden aangevangen. Het heeft als één van de grootste voordelen dat de oplossing beter houdbaar is dan een door de rechter opgelegde uitspraak. Het zijn namelijk de partijen zelf, die actief gewerkt hebben aan het zoeken naar een oplossing voor hun geschil.

Wanneer kiezen voor mediation?

In beginsel is voor bijna elk conflict een oplossing te vinden via mediation. Van echtelijke problematiek, tot aan conflicten tussen werkgever en werknemer, conflicten binnen verenigingen en stichtingen, tussen zakelijke partners, tussen buren of appartementseigenaren, consumenten en leveranciers, tijdens fusies en overnames, noem het maar op.

Als u de oplossing in eigen hand wilt houden omdat u de relatie met de wederpartij wilt behouden of goed wilt afsluiten, of als u een oplossing zoekt die meer dan alleen een juridische beslissing is of als u bereid bent met de wederpartij te overleggen en te onderhandelen, dan is mediation zeker het overwegen waard. Grote kans dat het conflict op een goede manier wordt afgedaan.

Mediation kan ook uit praktische overwegingen:

 • Mediation biedt de mogelijkheid conflicten waarvoor verschillende gerechtelijke procedures lopen in één keer op te lossen;
 • Mediation is vaak goedkoper dan een juridische procedure;
 • In principe duurt een mediation maximaal drie maanden, vaak korter;
 • Meestal is de mediation na twee of drie bijeenkomsten afgerond.

Voordelen van mediation

Mediation biedt vele voordelen in vergelijking met overheidsrechtspraak. De voordelen van mediation:

 • De relatie blijft in tact;
 • Een juridische procedure is kostbaarder dan een mediationtraject (partijen delen meestal de kosten van de mediator);
 • Het proces verloopt sneller dan een juridische procedure;
 • Partijen krijgen beter inzicht in hun relatie (vooral in de arbeidssfeer, wanneer een exit mediation aan de orde is, is dit belangrijk)
  Omdat er samen naar een oplossing wordt gezocht, is die vaak werkbaar en realistisch voor partijen (anders dan een veroordeling);
 • Mediation is informeel van karakter;
 • Er is deskundige begeleiding waardoor iedereen tijdens de gesprekken aan bod komt; u heeft allebei inspraak;
 • Mediation is oplossingsgericht en toekomstgericht.
Als de mediation niet lukt, kunnen partijen hun geschil daarna alsnog aan het gerecht voorleggen. Soms is het zo dat mediation gedeeltelijk lukt. Partijen kunnen dan altijd nog het gerecht verzoeken om te beslissen over het gedeelte dat niet lukt. In sommige gevallen is mediation geen optie.

Mediation is niet geschikt wanneer:

 • de vrijwilligheid ontbreekt bij een van de partijen;
 • het conflict is geëscaleerd en het onmogelijk is om samen nog rond de tafel te zitten;
 • er geen volmacht is om bepaalde beslissingen (namens een rechtspersoon) te nemen;
 • een rechterlijke beslissing, een executoriale titel, vereist is.
Neem contact op met True Lawyers Law & Mediation om te kijken of mediation geschikt is voor uw conflict.