Rechtsgebieden

RECHTSGEBIEDEN

Contractrecht

Overeenkomsten en contracten staan aan de basis van ons leven en het economische handelsverkeer. Een overeenkomst of contract is een samenstel van afspraken die personen of ondernemingen met elkaar zijn aangegaan. Het biedt een basis voor samenwerking en groei en met een goed opgesteld contract kunnen conflicten in de toekomst zoveel mogelijk worden vermeden. De meest bekende contracten zijn de koopovereenkomst, de aannemingsovereenkomst, de arbeidsovereenkomst en de huurovereenkomst.

Soms worden afspraken niet nagekomen. Of misschien bevindt u zich in een omstandigheid waarin u zelf niet kunt of niet wil nakomen. Heeft u schade geleden door de wanprestatie van uw wederpartij of heeft u zelf onverhoopt niet in overeenstemming met de afspraken gepresteerd? Wij kunnen u ondersteunen bij het verkrijgen van schadevergoeding. Ook kunnen wij u adviseren over de mogelijkheden om de omvang van een eventueel risico op schadevergoeding te beperken.