Rechtsgebieden

RECHTSGEBIEDEN

Strafrecht

De strafrechter beoordeelt of iemand een strafbaar feit heeft gepleegd en daarvoor bestraft moet worden. True Lawyers staat u graag bij in de eerste momenten na uw aanhouding maar ook gaandeweg het opsporingsonderzoek of tijdens uw voorlopige hechtenis. Wordt u verdacht van een strafbaar feit zoals mensenhandel, fraude (bijvoorbeeld valsheid in geschrifte of oplichting), diefstal met geweld of overtreding van de Opiumlandsverordening of Vuurwapenverordening, neemt u dan meteen contact met ons op. Vooral tijdens de verhoren is het essentieel dat wij aanwezig zijn. Wij streven er immers naar om, als u vastzit op verdenking van een strafbaar feit, u zo snel mogelijk weer op vrije voeten te krijgen. Zo nodig verzoeken wij om een gerechtelijk vooronderzoek of kunnen een verzoek tot opheffing/schorsing van uw voorlopige hechtenis indienen. Ook tijdens de inhoudelijke behandeling van uw zaak zullen wij vrijspraak bepleiten of kunnen wij strafvermindering zien te bewerkstelligen. Naast het bijstaan van verdachten helpen wij eveneens veroordeelden, die opteren voor voorwaardelijke invrijheidsstelling, net zoals personen die na een vrijspraak in aanmerking willen komen voor een schadevergoeding.


Kortom, in iedere fase van het strafproces verlenen wij bijstand: vanaf het eerste politieverhoor tot na de zitting van de strafrechter. Mocht er niets met uw aangifte (van een strafbaar feit) gedaan worden, dan kunt u ons inschakelen voor een klacht ‘niet vervolging’.

  • Commune strafzaken
  • Ontnemingszaken
  • Schadevergoeding na vrijspraak
  • Verzoek om teruggave van in beslag genomen goederen
  • Strafrechtelijk kort geding
  • Voegen bij een strafzaak als benadeelde partij
  • Interregionaal strafrecht
  • Verzoek om gratie
  • Omstandigheden bij detentie