Rechtsgebieden

RECHTSGEBIEDEN

Intellectueel Eigendomsrecht

Voor advies op het gebied van intellectueel eigendomsrecht zijn wij altijd beschikbaar. Onze expertise over de registratie van merken, het merk deponeren of vernieuwen bij het Bureau Intellectueel Eigendomsrecht van Curaçao en/of Sint-Maarten, is een sterke pijler van True Lawyers. Mocht u zich geconfronteerd zien met de inbreuk op uw merk(en) door derden, dan staan wij u met raad en daad bij.

True Lawyers heeft trouwens een grote voorliefde voor particulieren en ondernemers die zich bezighouden met allerhande creatieve processen. Wij gespecialiseerd in: handhaving van uw (auteurs-, merk- en portret-) rechten op het internet. Ook bij het vorderen van een rectificatie of schadevergoeding naar aanleiding van een onrechtmatige publicatie, kunt u ons inschakelen. Ook zodra u constateert dat er onrechtmatige informatie over uw persoon of onderneming op het internet of bijvoorbeeld in de krant aantreft en u deze informatie verwijderd wenst te zien. Wij kunnen met u meekijken en op de achtergrond adviseren, maar wij kunnen het treffen van maatregelen naar aanleiding van eventuele inbreuken door derden ook voor u uit handen nemen.
    • Auteursrecht
    • Merkenrecht
    • Media- en Entertainmentrecht
    • Privacyrecht
    • Persoonlijkheidsrechten