In de media

Onze advocaten zijn als columnisten betrokken bij verschillende dagbladen in Curaçao en Bonaire.

Wijziging voornaam of geslachtsnaam

Binnen vijf dagen na de geboorte van onze jongste spruit begaven wij ons onlangs naar het levendige Otrobanda waar Publieke Zaken (‘Kranshi’) gevestigd is. U raadt het al, wij moesten onze kakelverse zoon ‘uppen’ zoals...

Over het juridische leven na de dood

Met onze partners, gezins- of familieleden delen wij liefde en leed. Uren kunnen gevuld worden met gesprekken over het leven, onze wensen en de uitdagingen die wij tegenkomen. Waar veelal minder over gepraat wordt is...

Ouderlijk gezag

Lang geleden, ergens in de eerste helft van de jaren negentig, woonde ik met mijn ouders in Amsterdam. Na een avontuurlijke vakantie op mijn geboorte-eiland besloten mijn ouders dat zij wilden remigreren naar Curaçao, tien...

Het echtscheidingsconvenant

Iedereen kent de angstaanjagende verhalen over rechtszaken die jarenlang duren omdat de van elkaar gescheiden echtgenoten niet tot overeenstemming kunnen komen over de gevolgen van de echtscheiding, zoals de verdeling van het tijdens huwelijk opgebouwde...

Gezag

Voor een uittreksel uit het Gezagsregister moet een aanvraagformulier ingevuld en ingediend worden bij de griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg alwaar een openbaar register door de griffier wordt bijgehouden waarin rechtsfeiten worden aangetekend...

De uitleg van testamenten

Een man is in gemeenschap van goederen getrouwd met zijn vrouw. Man en vrouw delen lief en leed met elkaar en zijn gelukkig samen. Na twaalf jaar huwelijk slaat het noodlot toe en komt de...

Ouderschapsplan

Opgelucht haalt mijn cliënt adem. We staren naar een proces-verbaal waarin staat aangegeven dat partijen ter beëindiging van de procedure tot overeenstemming gekomen zijn conform het aangehechte ouderschapsplan, dat de verzoeken worden ingetrokken én dat...

De scheiding

Wist u op welke manieren het huwelijk kan eindigen? Het huwelijk eindigt door (i) de dood, of (ii) indien de vermiste die vermoedelijk overleden dan wel overleden is verklaard, nog in leven is op de...

Partneralimentatie-perikelen

Partneralimentatie is bedoeld om echtgenoten te behoeden voor financiële nood na afloop van een echtscheiding. Zolang partijen het met elkaar eens zijn, kunnen zij met betrekking tot partneralimentatie alles wat zij willen met elkaar afspreken....

Omgang tijdens Covid-19

Het kind heeft, na een beëindiging van een relatie tussen de ouders, recht op omgang met beide ouders. Dit geldt voor zowel de met gezag belaste ouder als voor degene die niet met het gezag...

Be your own boss!

Opvallend in onze familierechtpraktijk is dat men bij het aangaan van het huwelijk er doorgaans van uitgaat dat het huwelijk alleen twee smaken kent: de gemeenschap van goederen of de koude uitsluiting bij huwelijkse voorwaarden,...