In de media

Onze advocaten zijn als columnisten betrokken bij verschillende dagbladen in Curaçao en Bonaire.

Ouderschapsplan

Opgelucht haalt mijn cliënt adem. We staren naar een proces-verbaal waarin staat aangegeven dat partijen ter beëindiging van de procedure tot overeenstemming gekomen zijn conform het aangehechte ouderschapsplan, dat de verzoeken worden ingetrokken én dat...

De scheiding

Wist u op welke manieren het huwelijk kan eindigen? Het huwelijk eindigt door (i) de dood, of (ii) indien de vermiste die vermoedelijk overleden dan wel overleden is verklaard, nog in leven is op de...

Partneralimentatie-perikelen

Partneralimentatie is bedoeld om echtgenoten te behoeden voor financiële nood na afloop van een echtscheiding. Zolang partijen het met elkaar eens zijn, kunnen zij met betrekking tot partneralimentatie alles wat zij willen met elkaar afspreken....

NOW what?

Het kan u niet zijn ontgaan dat door de overheid tijdelijke noodmaatregelen ter overbrugging van de werkgelegenheid (NOW) zijn getroffen, toegespitst op de huidige situatie rond het coronavirus. De NOW-tegemoetkoming, juridisch gekwalificeerd als een gift,...

Omgang tijdens Covid-19

Het kind heeft, na een beëindiging van een relatie tussen de ouders, recht op omgang met beide ouders. Dit geldt voor zowel de met gezag belaste ouder als voor degene die niet met het gezag...

Ontslag vanwege Corona

Tijdens deze corona crisis ben ik benaderd door zowel werkgevers als werknemers. ‘Wat kan ik als werkgever doen, nu er minder werk is en minder omzet wordt gemaakt?’ En: ‘Mijn baas heeft me een voorstel...

Be your own boss!

Opvallend in onze familierechtpraktijk is dat men bij het aangaan van het huwelijk er doorgaans van uitgaat dat het huwelijk alleen twee smaken kent: de gemeenschap van goederen of de koude uitsluiting bij huwelijkse voorwaarden,...

Echtscheiding

Voor het slapengaan lees ik de kinderen graag met magie gevulde sprookjes voor. Deze eeuwenoude volksverhalen eindigen niet zelden met de welbekende uitspraak ‘en zij leefden nog lang en gelukkig’. Dat een lang en gelukkig...

Onvindbare familieleden? Help!

In de praktijk komt het geregeld voor dat wij samen met anderen eigenaar zijn van eenzelfde goed of zaak. Als twee of meer personen samen eigenaar zijn van een goed, dan zijn deze personen op...

Kinderalimentatie

Hoewel een scheiding bij de kapper het goedkoopst is, word ik met regelmaat benaderd met verzoeken om rechtsbijstand bij een echtscheiding en vragen over alimentatie.  Een echtscheiding komt tot stand door een beschikking van de...

Partneralimentatie

Ter lering en vermaak schreef ik mij enige tijd geleden in voor een cursus Personen- en Familierecht aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de University of Curaçao. Enkele weken later zat ik in de schoolbanken...

Gezagskwesties

Als u belast bent met het gezag over minderjarige(n) heeft u niet alleen het recht, maar ook de plicht om ze op te voeden en te verzorgen. Hoewel de opvoeding van de kinderen in vele...