Rechtsgebieden

RECHTSGEBIEDEN

Personen- en Familierecht praktijk

De echtscheidingenpraktijk, onderdeel van het personen- en familierecht, vormt al geruime tijd een specialisme van True Lawyers Law & Mediation. Voor zowel de echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek als de echtscheiding op eenzijdig verzoek kunt u bij True Lawyers Law & Mediation terecht. Wij hebben begrip voor de betrokken emoties, staan bekend om onze persoonlijke benadering, terwijl we er gelijktijdig voor zorgdragen dat de zakelijke kant van uw situatie niet uit het oog verloren wordt.

Wij kunnen u bijstaan bij de juridische kwesties die spelen rondom het (van echt) scheiden. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan:

  • het opstellen van een echtscheidingsconvenant;
  • het opstellen van het verzoek om echtscheiding inclusief boedelscheiding;
  • het voorleggen van uw zaak aan de rechter (procederen in de rechtszaal);
  • de afwikkeling huwelijkse voorwaarden;
  • de berekening en vaststelling van alimentatie (kinder- en/of partneralimentatie);
  • het opstellen van een ouderschapsplan;
  • het begeleiden van een naamswijziging;
  • het formeel wijzigen of vaststellen van een omgangsregeling; of
  • het begeleiden van erkenning en gezag bij voortgezet ouderschap na beëindiging ongehuwd samenwonen.

Echtscheiding kan met wederzijds goedvinden. De zogenaamde overlegscheiding oftewel: collaborative divorce, kunt u bewerkstelligen via het Gerecht, alsook met behulp van Mediation. Bij een echtscheiding is winnen of verliezen immers niet aan de orde. Zeker niet als er kinderen betrokken zijn. Ons streven is om voor u een regeling tot stand te brengen waarin de belangen van partijen én kinderen worden gediend. Is een overlegscheiding (al dan niet via Mediation) niet mogelijk – of niet wenselijk-, dan is er uiteraard nog de mogelijkheid om via een gerechtelijke procedure op tegenspraak een huwelijk te ontbinden.

Overigens vallen niet alleen echtscheidingen in deze categorie zaken. Ook voor vragen over (of kwesties met betrekking tot) boedelscheiding, verdelingen van nalatenschappen, naamswijziging, curatele, bewindvoering, mentorschap, erkenning, vaderschapsacties en erfrecht kunt u bij ons terecht.

Uw zaak is bij ons in vertrouwde handen.