Rechtsgebieden

RECHTSGEBIEDEN

Personen- en Familierecht praktijk

True Lawyers is niet alleen gespecialiseerd in de materie, maar ook in de praktijk van het personen- en familierecht. Het personen- en familierecht kenmerkt zich door haar persoonlijke karakter en de emoties waarmee sommige zaken gepaard gaan.

Betrokkenheid en goede bereikbaarheid van onze advocaten is bij dit rechtsgebied van groot belang. Natuurlijk zijn er cliënten die erin slagen om in goed overleg de scheiding te regelen. In die gevallen staan wij u graag bij met het indienen van een gezamenlijk verzoek om echtscheiding, convenant en/of ouderschapsplan.

Soms doet scheiden pijn en is het moeilijk om uit elkaar te gaan. Er zijn emoties in het spel, u heeft zorgen over de toekomst of u ziet zich geconfronteerd met allemaal praktische zaken die u moet regelen. Uit elkaar gaan kan voor u en uw gezinsleden een heftige gebeurtenis zijn en wij geloven dat u daar emotioneel sneller van herstelt als u tijdig en juridisch deugdelijk geïnformeerd bent over uw rechtspositie.

True Lawyers helpt u graag om op een goede, respectvolle manier uit elkaar te gaan. Eventuele conflicten worden met onze hulp pragmatisch aangepakt waardoor zij bespreekbaar en beheersbaar blijven en u tijd en kosten bespaart. Als het echt niet lukt om tot oplossingen te komen deinzen wij er niet voor terug om een goed onderbouwd verzoekschrift in te dienen.

U kunt ook bij ons ook terecht voor gezag kwesties, het vaststellen of wijzigen van een omgangsregeling of bijvoorbeeld het opstellen van een ouderschapsplan, het indienen van een verzoek om kinder- of partneralimentatie of bijvoorbeeld een verzoek om vervangende toestemming om met minderjarigen naar het buitenland af te reizen.