Rechtsgebieden

RECHTSGEBIEDEN

Erfrecht

Het erfrecht ziet van oudsher op bescherming van gezinsleden bij overlijden van een gezinslid. Iedereen komt in zijn leven wel eens in aanraking met deze zeer omvangrijke en soms moeilijke materie. Bijvoorbeeld wanneer je als erfgenaam wordt opgeroepen, of als executeur een nalatenschap moet afwikkelen. Wie erft er eigenlijk en moeten de erfgenamen de nalatenschap aanvaarden? Wat zijn de gevolgen van schulden en verplichtingen van een overledene, blijven deze bestaan? Op welke manier kan een nalatenschap worden afgewikkeld en met welke voorwaarden moet rekening worden gehouden?


Het erfrecht speelt niet alleen in familierechtelijke sfeer, maar bijvoorbeeld ook in de sfeer van vermogensbeheer en verdelingen op het moment dat er cliënten overlijden of verwikkeld raken in de afhandeling van een nalatenschap. Denk hierbij aan banken, verzekeraars, trustkantoren en curatoren of bewindvoerders. Kennis van het erfrecht helpt bij het opstellen van testamenten en het anticiperen op bepaalde specifieke bepalingen uit de wet.


Het erfrecht kent veel dwingende bepalingen voor alle betrokkenen die hiermee te maken krijgen, maar biedt daarnaast voldoende ruimte om creatief met uw nalatenschap om te gaan. Bij True Lawyers kunnen wij u als onderneming, executeur of erfgenaam helpen met vraagstukken op het gebied van het erfrecht.